6

Kindcentrum 
Sunte Werfert

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is Sunte Werfert een Kindcentrum geworden. Wij realiseren dit met Kinderopvang de Kikkerkoning en Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO)

Sunte Werfert wil met deze partners doorgroeien naar een plek voor kinderen van 0 t/m 12 jaar, waarbij alle krachten en talenten gebundeld worden om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen te optimaliseren en waarbij een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf elkaar aanvullen. Een plek waar kinderen van 0 – 12 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.

Op termijn zien wij dit als één integraal aanbod. Voor de kinderen, en ook voor u, wordt er dan vanuit één pedagogische visie met alle medewerkers in één team, gewerkt aan opvang en onderwijs voor uw kind.

In de loop van de komende jaren zullen wij steeds meer groeien naar een Integraal Kind Centrum (IKC) krijgen.

Lees hier meer over de ontwikkelingen betreffende het Kindcentrum