Woord vooraf

Waarom een schoolgids?

De basisschooltijd vormt een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor uw kinderen als voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8.000 uur toe aan de zorg van het personeel van de basisschool. Een basisschool kies je dan ook met zorg!

Scholen onderscheiden zich steeds meer, in werkwijzen, sfeer, resultaten en visie. Dat maakt dat u echt iets te kiezen hebt. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers, die hun kinderen nu op onze school hebben en voor ouders en verzorgers van toekomstige leerlingen. In deze schoolgids staat vermeld wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat de school van u verwacht. Uw betrokkenheid bij de gang van zaken op school is voor ons en uw kind van groot belang.

We gaan uit van een goede samenwerking in een open sfeer. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijk contact met u. U bent altijd welkom met vragen en opmerkingen.

Met vriendelijk groet,
Koen Smits

Directeur