1

Onze school

1.1 Algemeen

Sunte Werfert is een kindcentrum met kinderopvang, een peuterspeelzaal en de school. Ons kindcentrum is gevestig in een sfeervol gebouw in het centrum van Elst. Onze leerlingen komen vooral uit de oude kern: Ongeveer 1/3 deel van onze leerlingen komt uit de directe buurt van de school, de andere leerlingen wonen verspreid door heel Elst.

De Kinderopvang wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Kikkerkoning, het peuterspeelzaalwerk valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO)

Op school geeft een team van 10 leerkrachten onderwijs geeft aan ca. 140 leerlingen verdeeld over 5 groepen. De verdeling van de leerjaren over de groepen is alsvolgt:

groep 1,2

groep 3,4

groep 5,6

groep 7

groep 8

Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. In onze groepen wordt het onderwijs gedifferentieerd aangeboden en komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van ieder kind.

Dit doen wij in nauwe samenwerking met Kinderopvang de Kikkerkoning en Stichting Peutercentra Overbetuwe (SPO) Wij werken toe naar een Kindcentrum, waar kinderen van 0 -12 jaar welkom zijn voor ontwikkelen, spelen, onderwijs en ontmoeten.

Onze school maakt deel uit van Stichting Wonderwijs

1.2. Waar staat de school voor - visie

Het onderwijs op Sunte Werfert is gebaseerd op 3 kern- waarden:

  1. Haal het beste uit jezelf;
  2. Wij zijn samen school; leerkrachten, leerlingen en ouders;
  3. Sunte Werfert staat midden in de gemeenschap (de maatschappij).

Lees hier voor een uitwerking van onze kernwaarden.

Als kindcentrum zijn wij in ontwikkeling. Wij willen kinderen in ons kindcentrum de mogelijkheid bieden een ononderbrokken ontwikkeling van 0 tot 12 jaar door te maken. Dit schooljaar, 2019-2020 zijn wij bezig om duidelijk te krijgen hoe wij die ononderbroken ontwikkeling tot stand willen brengen.

1.3 De Vreedzame School

Het pedagogisch klimaat, de manier waarop wij met elkaar omgaan, wordt mede bepaald door het gedachtengoed van de Vreedzame School. De Vreedzame School is een concept waarbij leerkrachten, kinderen en ouders samenwerken aan een positief, veilig en democratisch klimaat op school.

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

Lees hier meer over de Vreedzame School

1.4 De katholieke identiteit

Sunte Werfert is een katholieke school met een open karakter en voor iedereen toegankelijk.

Lees hier meer over de uitwerking van onze katholieke identiteit.

1.5 Ons team

Het team van basisschool Sunte Werfert bestaat uit 7 leerkrachten, die samen met een Intern Begeleider, de conciërge en de directeur samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind.

Lees hier meer over ons team