Visie

2.1 Levensbeschouwing

Van oorsprong is Sunte Werfert een katholieke school. Op Sunte Werfert onderschrijven we het belang van samen leven. Vanuit het besef dat ieder mens uniek is en met de instelling dat we iedereen in zijn waarde willen laten, leren wij hoe kinderen voor zichzelf op kunnen komen, zonder dat dit ten koste gaat van de ander.

Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Daarom zijn alle kinderen welkom op Sunte Werfert, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. We zijn van oorsprong een katholieke school en geven dit op een eigentijdse manier vorm, waarbij we de kinderen leren zorgvuldig om te gaan met de wereld om hen heen.
Lees hier meer over de uitwerking van onze identiteit


2.2 Pedagogisch klimaat

Sunte Werfert is een Vreedzame School. Leerkrachten, kinderen en ouders werken samen aan een positief, veilig en democratisch klimaat. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kind naar school gaat, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

Lees hier meer over de Vreedzame School

2.3 Aanbod

2.3.1 Opvang
Kinderopvang De Kikkerkoning biedt in het kindcentrum op locatie Moeder De Gans opvang voor kinderen van 0-4 jaar. Al vanaf twee maanden is uw baby van harte welkom op het dagverblijf. Moeder De Gans is een ‘tweede thuis’, waar kinderen en ouders zich welkom voelen en waar elke leidster haar volle verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een fijne en bijzondere kindertijd van elk kind. Wij bieden een rustige en fijne plek voor uw kind om geheel verzorgd de wereld te verkennen. We hebben babygroepen (0-2 jaar), peutergroepen (2-4) jaar en een verticale groep (0-4 jaar). Daarnaast verzorgt deze kinderopvangorganisatie ook de naschoolse opvang. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen na school welkom in ’t Clubhuis, de BSO.

Voor meer informatie neemt u gerust een kijkje op de website: www.kikkerkoning.nl


2.3.2 Peuterspeelzaal
In het kindcentrum is er ook een Peuterplusgroep. In deze groep worden VVE kinderen in een rijke speel-/leeromgeving geplaatst en worden tevens alle peuters van 2 tot 4 jaar meer uitgedaagd en voorbereid op de basisschool. Er wordt met een planbord gewerkt en de peuters kunnen wanneer zij dat willen al samen werken en spelen met de kleuters.

Met de kleutergroep naast ons, kunnen we op die manier alle kansen benutten om activiteiten samen te doen: samen gymmen, het inrichten van een gezamenlijke themahoek, buitenspelen, leren van en met elkaar. Doordat we zo samen optrekken, maakt het voor deze peuters de overgang naar groep 1 gemakkelijk en zorgen we voor een doorlopende leerlijn.

2.3.3 Onderwijs
Het onderwijs op Sunte Werfert is gebaseerd op 3 kernwaarden:

 • Haal het beste uit jezelf;
 • Wij zijn samen school; leerkrachten, kinderen en ouders;
 • Sunte Werfert staat midden in de gemeenschap (de maatschappij).

Sunte Werfert geeft de kinderen ruimte om te groeien, laat kinderen zich verbazen over wat er te leren valt in de wereld om hen heen. Dat doet de school door het lesaanbod (Jeelo), de wereld van buiten naar binnen te halen en veel naar buiten toe te gaan. De natuur in, maar ook de maatschappij in. Door de kinderen te laten ervaren dat je door persoonlijke groei van meerwaarde bent voor jezelf, maar ook in je relatie met de ander.

Met de samenwerking tussen de verschillende partners binnen het kindcentrum, werken we de komende jaren toe naar één gezamenlijke visie. In overleg tussen kinderdagverblijf, peuterplusgroep en de basisschool zijn al wel de volgende visie uitspraken tot stand gekomen:

 • Ons kindcentrum is voor ieder kind toegankelijk;
 • De ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt van ons handelen;
 • We sluiten aan bij de interesses van het kind;
 • Wij bieden een ruim onderwijs- en activiteitenaanbod op het gebied van sport, cultuur, techniek, muziek, koken, etc.
 • We bieden een doorgaande lijn van 0 t/m 12 jaar in eenzelfde pedagogisch klimaat;
 • Kinderen krijgen alle ruimte om te ontdekken, te spelen en te ontmoeten;
 • Kinderen krijgen kansen hun talenten te ontwikkelen;
 • Kinderen groeien door zelfvertrouwen;
 • Kinderen leren door te spelen, mogen grenzen opzoeken en uitdagingen aangaan;
 • Ieder kind verdient het om gewaardeerd te worden;
 • We creëren een optimale ontwikkelomgeving voor elk kind;
 • We werken samen in één team, waar ieders talent en expertise gezien en ingezet wordt om zo de kinderen een gevarieerd aanbod te bieden.


2