17

Adressen

OBS De Esdoorn
Directeur: mw. Els Leenders
Chopinstraat 3
6661CZ Elst
0481-371349
directie@obsdeesdoorn.nl
www.obsdeesdoorn.nl

Medezeggenschapsraad
Voorzitter: mw. Hilde Evers
Secretaris: mw. Nathalie van der Hoeven
mr@obsdeesdoorn.nl
mr-oudergeleding@obsdeesdoorn.nl

Activiteitencommissie
Voorzitter: mw. Tanja Speek
Penningmeester: mw. Marleen van der Wielen
ac.deesdoorn@gmail.com

Stichting Wonderwijs
Postadres
Postbus 210
6660 AE Elst

Bezoekadres
Hoenderik 9
6662 VM Elst
0481-35 00 03
info@wonderwijs.nl
www.wonderwijs.nl

Samenwerkingsverband PassendWijs
Postadres
Postbus 2044
6802 CA Arnhem

Bezoekadres
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Deelnemende gemeenten Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal
www.swv-passendwijs.nl

GGD Gelderland-Midden
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
0800 -8446000
jgz@vggm.nl

Externe vertrouwenspersoon Wonderwijs
Mw. Sonja Tettero
06-24676470
sonja@vertrouwenszaken.nl

Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT
info@onderwijsgeschillen.nl
030 -2809590

Klachtenmelding seksuele intimidatie en/of misbruik
Ernstig psychisch of fysiek geweld
meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051 (gratis)

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AE Elst
0481-36 23 00

Stichting Leergeld Oost Betuwe
Van Ambestraat 1
6681 AK Bemmel
info@lgob.nl