4

Waar ons bestuur
voor staat 

De Esdoorn maakt deel uit van Wonderwijs. Bij Wonderwijs hebben vijftien basisscholen en (integrale) kindcentra uit de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe hun krachten gebundeld. Binnen Wonderwijs werken ruim 350 professionals elke dag aan de brede ontwikkeling van ongeveer 4000 kinderen.

Wonderwijs staat voor ontwikkeling van sterke, toekomstgerichte kwaliteitsscholen, waarin de talenten en behoeften van kinderen de leidraad vormen voor betekenisvol en uitdagend onderwijs, met behoud van keuzemogelijkheden voor ouders en kinderen. Binnen Wonderwijs is sprake van diversiteit in onderwijsconcepten, identiteit en schoolgrootte. Persoonlijke en professionele groei van personeel, het inzetten en delen van kennis, kunde, specialismen en behoud van werkgelegenheid zijn belangrijke onderwerpen bij Wonderwijs. Onder het motto ‘samen groeien in uitdagend onderwijs’ werkt Wonderwijs met verschillende partners in de regio samen om kinderen een betekenisvolle leeromgeving en doorgaande ontwikkeling te bieden.

Wilt u meer over Wonderwijs lezen klik dan op Wonderwijs