De school

Onze school

Onze school heet officieel: openbare basisschool ‘De Esdoorn’, oftewel OBS ’De Esdoorn’.

Wij zijn een school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In onze school zijn ook drie groepen van Lichtenbeek, een school voor speciaal onderwijs, gehuisvest; ZML-leerlingen (zeer moeilijk lerend) met een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking. Sinds een aantal jaren een officiële dependance van Lichtenbeek Arnhem.

Bij ons op school wordt geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging. De ontmoeting tussen verschillende mensen staat centraal. Ons motto hierbij is:
niet apart maar samen. Over verschillen tussen kinderen en ouders in uiterlijk, opvattingen en levensbeschouwing wordt bij ons op school gesproken in de kring of tijdens de lessen. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit.
De groepen van Lichtenbeek zijn hierbij voor ons van enorme meerwaarde!
Ons bestuur is Wonderwijs met scholen in Overbetuwe en Lingewaard.

De esdoorns op het plein verklaren de naam van de school.

Dit is ons prachtige schoolgebouw

 Situering en schoolgrootte

Onze school staat in het centrum van Elst en is een van de twee centrumscholen. Vanaf 2007 is dit gebouw een Brede school met de naam ‘De Plataan’.

De Plataan bestaat uit:

  • Wonderwijs met basisschool De Esdoorn,
  • Stichting Peuterspeelzalen Overbetuwe met peuterspeelzaal de Notendop,
  • Kinderdagopvang SKAR met kinderdagverblijf Tante Kers en buitenschoolse opvang De Boomhut,
  • De Driestroom met Kindcentrum de Sterrenboom,
  • De Onderwijsspecialisten, met een dependance van Lichtenbeek met drie groepen voor ZML-kinderen.

Op De Esdoorn zitten ruim 300 kinderen. Er werken momenteel 27 personeelsleden, met een behoorlijk evenredige verdeling tussen mannen en vrouwen.

2